#htmlcaption263 #htmlcaption262 #htmlcaption261
 


 
  

Firmamızın Vizyonu

Firmamızın Vizyonu, bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, Bursa'da faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaktır.Bu doğrultuda insanı ve çevreyi korumaya odaklanan programlar uygulayarak, topluma fayda sağlayan faaliyetler yoluyla HAKİM Osgb’yi gerçekten sürdürülebilir bir şirket haline getirmek vizyonumuzun temel çatısını oluşturmaktadır.

 

Firmamızın Misyonu

Birlikte çalıştığımız ve çalışacağımız işyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği organizasyonlarını yasa ve yönetmeliklerde öngörülen işlevlerini görmelerini sağlamak ve sadece iş kazalarının önlenmesini değil, koşullarını sürekli iyileştirilmek ve geliştirmektir. Ayrıca sürekli kontrol ve denetimlerle hizmet sunulan işyerlerinde yönetimden alt kademeye kadar bütün çalışanlarda “Güvenlik Kültürü” bilincinin yerleştirilmesi amacımızdır.