Risk Analizi




Risk Değerlendirmesi nedir?
 
Risk değerlendirmesi, iş ortamında , çalışanların veya çevrenin karşılaşacağı ,zararların öngörülerek ; ortadan kalkması veya en aza indirilmesi için hazırlanan bir değerlendirme raporudur.
 
Risk Analizi Nedir?
 
Tespit edilmiş olan tehlike veya tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi ihtimalde oluşacağı ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Toplanan bilgi ve veriler, seçilen uygun yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
 
Risk Değerlendirmesi’ni Kimler Yaptırmalı?
 
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Kapsamında; kişi sayısı ve tehlike sınıfı fark etmeksizin, 01.01.2013 tarihi itibari ile çalışanı olan tüm işyerleri için Risk Değerlendirmesi yaptırmak yasal yükümlülüktür.
 
 
 
 
Risk Analizi / Risk Değerlendirme Basamakları
 
Tehlikelerin Belirlenmesi
 
Risklerin Değerlendirilmesi
 
Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi
 
Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması
 
İzleme ve Tekrar Gözden Geçirme
 
 
Risk Analizi/ Risk Değerlendirmesi hangi durumlarda yenilenir?
 
Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmelidir.
 
İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 
İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 
Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 
İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 
Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 
Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 
İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.