İşyeri Uzmanlığı 

 • İşyerlerinde tehlike sınıfına göre A, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi
 • İş güvenliği ile ilgili rehberlik hizmetleri verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma ve çalışmalarında iş güvenliği uzmanı katılım ve desteğinin sağlanması,
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
 • İş ekipmanlarının periyodik bakımların planlanması ve izlenmesi
 • Çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasının planlanması ve izlenmesi
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması
 • Acil durum tatbikatlarının yapılması, izlenmesi ve kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolü
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve izlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği talimatlarının hazırlanması ve izlenmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi.
 • Akademik, donanımlı teknik ve sağlık kadrosuyla danışmanlık desteği